Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng”

         Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, song tư tưởng của Người còn mãi với non sông với đất nước, trường tồn cùng dân tộc và thời đại vì đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, được minh chứng qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và ngày càng tỏa sáng, in sâu trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu con người. Việc kiên định mục tiêu, con đường phát triển độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi mà còn góp phần giữ vững bản chất của một Đảng chân chính, cách mạng. Trong đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này đã được cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trở thành tư tưởng chủ đạo và điểm nhấn của văn kiện: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

      Ý chí tự lực, tự cường trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Trong khi rất nhiều quan điểm đảng cộng sản ở Châu Âu cho rằng cách mạng ở các thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng ở các nước tư bản (chính quốc), cách mạng ở các nước thuộc địa không thể thắng lợi khi cách mạng vô sản ở chính quốc chưa thắng lợi. Nguyễn Ái Quốc không tán thành quan điểm đó. Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. Với ý chí, khát vọng đấu tranh mãnh liệt, bất khuất vì độc lập, tự do, cách mạng ở các nước thuộc địa  hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi.

        Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

       Theo Hồ Chí Minh điều kiện trước hết là phải có một Đảng cách mệnh “để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”.

      Chính vì vậy, Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Người soạn thảo..

       Người cũng chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng như: xây dựng lực lượng cách mạng; căn cứ địa cách mạng; tập dượt cho quần chúng đấu tranh, xác định phương pháp đấu tranh khởi nghĩa từng phần đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; chuẩn bị bộ máy tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ chín muồi và dự kiến các công việc sau khi giành được chính quyền.

      Cũng nhờ đó mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra mau lẹ, ít đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước. Thắng lợi này thể hiện việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa, khẳng định đường loi cách mạng đúng đắn của Đảng, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác.

        Kính thưa các đồng chí, trong những ngày gần đây dư luận trên toàn thế giới đều rất quan tâm tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina. Với tôi chiến tranh luôn là một tội ác, tôi luôn phản đối bất cứ cuộc chiến tranh nào xảy ra dù với lí do nào. Tuy nhiên khi nhìn vào đất nước Ucraina, chúng ta có thể thấy Ucraina đang rất phụ thuộc vào các nước Châu Âu, liên tục là những lời kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới liên quân Nato, nhưng đều nhận sự lắc đầu của lãnh đạo đứng đầu các nước trong khối liên minh này.

       Tôi lại nhớ tới câu nói của Hồ Chí  Minh “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”

        Qua nội dung nêu trên, Bản thân tôi cũng rút ra được những bài học cho bản thân:

    - Thứ nhất: cá nhân tôi cần trau dồi nghiệp vụ, nắm chắc kiến thức, không  xử lý các công việc theo cách thụ động và có tinh thần trách nhiệm với các công việc được giao. Để không làm gián đoạn và gây chậm trễ trong luồng công việc của cơ quan.

      - Thứ hai: luôn luôn phải xây dựng các mục tiêu ngay từ đầu, bám sát mục tiêu để hàng ngày nỗ lực hoàn thành.

     - Thứ ba: tìm tòi học hỏi thêm các công cụ dụng cụ, các ứng dụng tin học trong thời đại 4.0 để xử lý công việc một cách nhanh hơn. Tuy nhiên, không để bản thân phụ thuộc các thiết bị mà chỉ xem chúng là cánh tay hỗ trợ để bản thân càng ngày càng hoàn thiện.

         Kính thưa các đồng chí, Đảng ủy, UBND xã Bình Kiều dưới sự lãnh đạo quyết liệt và tài tình của Đảng ủy, UBND xã, cũng như tinh thần trách nhiệm tự giác cao của các đồng chí cán bộ, công chức viên chức xã, tôi luôn tự hào khi được sống và làm việc trong một môi trường đầy tính chuyên nghiệp, tự lực, tự cường và luôn có một niềm tin Bình Kiều sẽ ngày một sự phát triển văn mình, giàu đẹp ./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
+ KHUYẾN CÁO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG DỊP HÈ
+ Bài tuyên truyền nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy trong việc đốt vàng mã ở địa phương
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁO DỊP TẾT NĂM 2024
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 4
Hôm nay 7
Tháng này: 243
Tất cả: 593,806
THƯ VIỆN ẢNH