Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH KIỀU

 
 
 


Số: 01/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Bình Kiều, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  QUÝ I NĂM 2023

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2023/TT-TTCP ngày 01/10/2023 của Thanh tra chính phủ thông tư quy định quy trình tiếp công dân

UBND xã Bình Kiều thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân tại UBND xã Bình Kiều.

2. Lịch tiếp công dân:

a. Tiếp thường xuyên:

Giao cán bộ công chức Văn phòng UBND xã tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần làm việc.

b. Tiếp công dân định kỳ:

Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ sáu hàng tuần. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT.UBND tiếp công dân thay Chủ tịch.

c, Tiếp công dân đột xuất:

Trường hợp cần thiết chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các nhiệm vụ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, chủ tịch UBND xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:    Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:  Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Nơi nhận:

- TT. Đảng, HĐND, UBND xã;        

- Cán bộ công chức xã;

- Các Ban ngành đoàn thể trong xã;

- Lưu VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Duy Định

 

                   LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2023

CỦA UBND XÃ BÌNH KIỀU

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 của

Uỷ ban nhân dân xã Bình Kiều)

------

TT

 

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

Lãnh đạo UBND xã

Công chức

 

1

 

06/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

 

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT. UBND trực tiếp công dân.

 

 

2

 

13/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

3

 

27/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

4

 

03/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

5

 

10/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

6

 

17/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

7

 

24/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

8

 

03/3/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

9

 

10/3/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

10

 

 

16/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

11

 

24/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

12

 

31/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Nguyễn Duy Định

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN QUÝ I NĂM 2023

CỦA UBND XÃ BÌNH KIỀU

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Bình Kiều)

Tuần/

Thứ

Tuần 01

(Từ ngày 02-05/01/2023)

Tuần 02

(Từ ngày 09-12/01/2023)

Tuần 03

(Từ ngày 16-19/01/2023)

Tuần 04

 

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nghỉ tế Nguyên Đán

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 05

(Từ ngày 30-31/01 và

01-02/02/2023)

Tuần 06

(Từ ngày 06-10/02/2023)

Tuần 07

(Từ ngày 13-16/02/2023)

Tuần 06

(Từ ngày 20-23/02/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 10

(Từ ngày 27-28/02

01-02/03/2023)

Tuần 11

(Từ ngày 06-10/03/2023)

Tuần 12

Từ ngày 13-16/02/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 20-23/03/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 27-30/03/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

 

Nguyễn Quang Chiến

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- LỊCH TRỰC TẾT UBND XÃ BÌNH KIỀU NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (26/02/2024)
- THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (10/01/2024)
- THÔNG BÁO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (07/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2023(06/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(05/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
++ THÔNG BÁO
+ XÃ BÌNH KIỀU TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRONG DỊP HÈ 2024
+ XÃ BÌNH KIỀU TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2024
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM HỌC 2023-2024
+ GIỚI THIỆU VỀ PAPI
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁO DỊP TẾT NĂM 2024
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 215
Hôm nay 1,201
Tháng này: 10,975
Tất cả: 486,642
THƯ VIỆN ẢNH