Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH KIỀU

 
 
 


Số: 01/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Bình Kiều, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  QUÝ I NĂM 2024

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2023/TT-TTCP ngày 01/10/2023 của Thanh tra chính phủ thông tư quy định quy trình tiếp công dân

UBND xã Bình Kiều thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân tại UBND xã Bình Kiều.

2. Lịch tiếp công dân:

a. Tiếp thường xuyên:

Giao cán bộ công chức Văn phòng UBND xã tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần làm việc.

b. Tiếp công dân định kỳ:

Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ sáu hàng tuần. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT.UBND tiếp công dân thay Chủ tịch.

c, Tiếp công dân đột xuất:

Trường hợp cần thiết chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các nhiệm vụ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, chủ tịch UBND xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:    Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:  Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Nơi nhận:

- TT. Đảng, HĐND, UBND xã;        

- Cán bộ công chức xã;

- Các Ban ngành đoàn thể trong xã;

- Lưu VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Duy Định

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- LỊCH TRỰC TẾT UBND XÃ BÌNH KIỀU NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024(10/01/2024)
- THÔNG BÁO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/10/2023)
- THÔNG BÁO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO: CHỦ TỊCH HĐND, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, CHỦ TỊCH UBND, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH KIỀU NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I(06/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2023(06/10/2023)
++ THÔNG BÁO
+ TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
+ TUYÊ TRUYỀN LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
+ CHUYỂN ĐỔI SỐ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
+ TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ BÌNH KIỀU
+ HƯỚNG DẪN CÀI TẢI VÀ CÀI ĐẶT VNEID TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁO DỊP TẾT NĂM 2024
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 19
Hôm nay 393
Tháng này: 2,943
Tất cả: 235,178
THƯ VIỆN ẢNH