Cổng thông tin điện tử xã Bình Kiều
Huyện Khoái Châu
THÔNG BÁO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO: CHỦ TỊCH HĐND, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, CHỦ TỊCH UBND, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ BÌNH KIỀU NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

          XÃ BÌNH KIỀU

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Bình Kiều, ngày  8  tháng  7  năm 2021

 

 

 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

Chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch của Ủy ban nhân dân

 xã Bình Kiều nhiệm kỳ 2021-2026
      

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

          UBND xã Bình Kiều thông báo chức danh lãnh đạo do HĐND bầu: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiều nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

        1. Ông Phạm Văn Toán - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Kiều
         - Sinh năm: 1964
         - Số điện thoại: 0369062090
         - Hộp thư điện tử: pvtoan.binhkieu@hungyen.gov.vn
        2. Ông Hoàng Văn Tuyên - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
        - Sinh năm: 1969
        - Số điện thoại: 0375713210
        - Hộp thư điện tử: hvtuyen.binhkieu@hungyen.gov.vn 

3. Ông Nguyễn Duy Định - Chủ tịch UBND xã Bình Kiều

- Sinh năm: 1969

- Số điện thoại: 0983710003

- Hộp thư điện tử: nddinh.binhkieu@hungyen.gov.vn

4. Ông Nguyễn Hữu Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiều

- Sinh năm: 1966

- Số điện thoại: 0984055935

- Hộp thư điện tử: nhloan.binhkieu@hungyen.gov.vn

+ Giao đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Thời lượng phát sóng: 02 lần/ ngày

Vậy, UBND xã Bình Kiều trân trọng thông báo đến các tổ chức và nhân dân được biết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

Chủ tịch, Phó CT UBND xã;

Cán bộ, Công chức xã;

Trưởng các thôn;

Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Duy Định

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- LỊCH TRỰC TẾT UBND XÃ BÌNH KIỀU NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (26/02/2024)
- THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (26/02/2024)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2024 (10/01/2024)
- THÔNG BÁO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (07/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I(06/10/2023)
- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2023(06/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(05/10/2023)
- BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
+ KHUYẾN CÁO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG DỊP HÈ
+ Bài tuyên truyền nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy trong việc đốt vàng mã ở địa phương
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁO DỊP TẾT NĂM 2024
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Hôm nay 56
Tháng này: 79,868
Tất cả: 592,191
THƯ VIỆN ẢNH